• BIG HAMMER THIN SOUND
 • Artist: Zhang Hua
 • Critic: -
 • Opening: 2022.08.06 / 16:00
 • Duration: 2022.08.06 - 09.09 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • SAY CHEESE
 • Artist: Zhang Moliu
 • Critic: -
 • Opening: 2022.08.06 / 16:00
 • Duration: 2022.08.06 - 09.09 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • VANITAS
 • Artist: Han Zijian
 • Critic: Yang Shuqing
 • Opening: 2020.12.27 / 16:00
 • Duration: 2020.12.27 - 2021.2.28 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • THE HIDDEN THINGS
 • Artist: Zhang Junrui, Long Bin, Lu Dan, Zhou Yongjie, Zhou Zihan, Huang Fangqi, Li Shudan, Tang Lan
 • Critic: EASYART
 • Opening: 2020.10.17 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2020.10.17 - 11.27 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • Arachne - Zhang Moliu Solo Exhibition
 • Artist: Zhang Moliu
 • Critic: -
 • Opening: 2020.07.18 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2020.07.18 - 09.04 / 10:00 - 18:00 Daily Open
 • Address: ANART. 2F, Building 13, 50 Moganshan Rd., Shanghai
 • PHILATELY
 • Artist: Zhang Jijun
 • Critic: Gu Chengfeng
 • Opening: 2019.12.21 / 16:00
 • Duration: 2019.12.21-2020.02.14 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • GRAIN FIELD
 • Artist: Pan Xiaorong
 • Critic: Luo Yonjin
 • Opening: 2019.9.21 / 16:00
 • Duration: 2019.9.21 - 10.25 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • TALKING WITH BEING
 • Artist: Jing Yibing
 • Critic: Jing Yibing
 • Opening: 2019.05.18 / 16:00
 • Duration: 2019.05.18 - 06.14 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • A SMALL PIECE OF NATURE
 • Artist: Wang Yongliang
 • Critic: -
 • Opening: 2019.04.07 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2019.04.07-05.05 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • Hans Mes Sculpture Exhibition
 • Artist: Hans Mes
 • Critic: -
 • Opening: 2018.10.27 / 16:00
 • Duration: 2018.10.27-12.07 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • An Unyielding Principal
 • Artist: Hao Yun
 • Critic: Yu Huijian
 • Opening: 2018.05.26 / 16:00
 • Duration: 2018.05.26 - 07.06 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • DEJA VU
 • Artist: Sun Hongbin
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2018.03.31 / 16:00
 • Duration: 2018.03.31 - 05.11 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • THE ORIGIN OF MIND
 • Artist: Su Jiaxi
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2017.12.02 / 16:00
 • Duration: 2017.12.02 - 2018.01.19 / 10:00-18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • My GodⅡ
 • Artist: Qiu Minye
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 2017.09.23
 • Duration: 2017.09.09-2017.11.04
 • Address: OFOTO&ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • PIPE DREAM
 • Artist: Chai Yiming
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2017.05.27 / 16:00
 • Duration: 2017.05.27 - 07.07 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • A Pure Heart
 • Artist: Ma Yuncan
 • Critic: Xu Liang
 • Opening: 2017.03.04 / 16:00
 • Duration: 2017.03.04 - 04.28 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • THE MOUNTAIN, THE PEOPLE
 • Artist: Cao Yingbin, Song Haidong
 • Critic: -
 • Opening: 2016.11.05 / 16:00
 • Duration: 2016.11.05 -2017.01.06 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • Bogdan Konopka
 • Artist: Bogdan Konopka
 • Critic: Curator: Alain Jullien
 • Opening: 2016.09.10 / 16:00
 • Duration: 2016.09.10 - 10.21 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • Sylvie Denet Multimedia Art Exhibition
 • Artist: Sylvie Denet
 • Critic: Alain Jullien
 • Opening: 2016.07.09 / 16:00
 • Duration: 2016.07.09 - 08.26 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • COLD MEMORY
 • Artist: Zhang Moliu
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2016.05.07 / 16:00
 • Duration: 2016.05.07 - 07.01 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • RE RE REENACTMENT
 • Artist: Wang Tong
 • Critic: Hai Jie
 • Opening: 2016.03.12 / 16:00
 • Duration: 2016.03.12 - 04.29 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • LOOKS
 • Artist: Cao Yingbin, Pan Tao, Zhang Hua, Zhang Yang, Zhang Moliu, Zhu Cunwei
 • Critic: -
 • Opening: 2015.11.21 / 16:00
 • Duration: 2015.11.21 – 2016.01.29 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • WHITE · BLACK · WHITE
 • Artist: Mirco Tarsi
 • Critic: Curator: Monica Dematté
 • Opening: 2015.09.12 / 16:00
 • Duration: 2015.09.12 - 2015.11.13 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • WATER
 • Artist: Cao Xin, Chai Yiming, Dong Wensheng, Guo Peng, Han Lei, Han Zijian, Hong Lei, Luo Yongjin, Shen Ye, Su Jiaxi, Wang Yabin, Zhang Moliu, Zhu Bing
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2015.07.18 / 16:00
 • Duration: 2015.07.18 - 2015.09.04 / 10:00 - 18:00, Daily
 • Address: OFOTO&ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • THE DESPAIR OF THE SOUL
 • Artist: Joel-Peter Witkin
 • Critic: Curator: Alain Jullien
 • Opening: 2015.04.11 / 15:00
 • Duration: 2015.04.11 - 2015.05.14 / 10:00 - 18:00, Daily
 • Address: OFOTO&ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • HIDDEN STONE
 • Artist: Zhang Hua
 • Critic: Luo Fei
 • Opening: 2015.01.10 / 16:00
 • Duration: 2015.01.10 - 2015.03.13 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • OUT OF NOTHING
 • Artist: Wu Yuntie
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2014.10.25 / 16:00
 • Duration: 2014.10.25 - 2014.12.06 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • STANDSTILL
 • Artist: Guo Peng
 • Critic: Monica Dematté
 • Opening: 2014.09.06 / 16:00
 • Duration: 2014.09.06 - 2014.10.17 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • PIPE DREAM
 • Artist: Chai Yiming
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2014.07.05 / 16:00
 • Duration: 2014.07.05 - 2014.08.29 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • FACEBOOK
 • Artist: Cao Xin
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2014.03.01 / 16:00
 • Duration: 2014.03.01 - 2014.04.11 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • EDEN
 • Artist: Chen Yun
 • Critic: Zhang Qing
 • Opening: 2013.09.21 / 16:00
 • Duration: 2013.09.21 - 2013.09.13 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • AN ART AND SEVEN ARTISTS
 • Artist: Cao Yingbin, Han Dong, Li Jie, Li Dongyuan, Sylvie Denet, Wu Yuntie, Zhang Jijun
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 2013. 07. 20 / 16:00
 • Duration: 2013.07. 20 - 2013. 09.13 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • LIFE’S PARADOX
 • Artist: Zhu Cunwei
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 2013. 05. 25 / 16:00 - 18:00
 • Duration: 2013.05. 25 - 2013. 07.19 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • DARK CLOUDS BLUE SKY
 • Artist: Wang Zhongjie
 • Critic: Curator: Monica Dematté
 • Opening: 2013.04.13 / 17:00 - 19:00
 • Duration: 2013.04.13 - 2013.05.24 / 10:00 - 18:00
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • NOTHING HAPPENS
 • Artist: Zhou Yongjie
 • Critic: Han Wei
 • Opening: 16:00 / 02. 03. 2013
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 02. 03. 2013 – 05. 04. 2013
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • MIND WORK
 • Artist: Han Dong
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 / 15. 09. 2012
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 15. 09. 2012 – 16. 11. 2012
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • PASSED PRESENT
 • Artist: Cao Yingbin
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 / 19.05.2012
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 19.05.2012 – 06.07.2012
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • SUNBATH
 • Artist: Cao Yingbin, Chen Yun, Guo Peng, Han Dong, Li Dongyuan, Li Jie, Pan Tao, Sylvie Denet, Wang Yabin, Wang Zhongjie, Xu Zhe, Zhang Jijun
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 / 24.03.2012
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 24.03.2012 – 11.05.2012
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • THE UPPER REGIONS
 • Artist: Wu Yuntie
 • Critic: Lin Hai
 • Opening: 16:00 / 11.02.2012
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 11.02.2012 – 23.03.2012
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • CHILDREN’S CLOTHES
 • Artist: Zhang Weixing
 • Critic: Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 / 17.12.2011
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 17.12.2011 - 10.02.2012
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • THE MORNING GLOW
 • Artist: Chen Yun
 • Critic: Li Xu, Chen Haiyan
 • Opening: 16:00 / 06.09.2011
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 07.09.2011 - 16.12.2011
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • VOID
 • Artist: Han Dong, Zhang Jijun
 • Critic: -
 • Opening: 16:00 / 28.05.2011
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 29.05.2011 - 05.09.2011
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • CONTOURS OF THE EVERYDAY
 • Artist: Li Jie
 • Critic: Monica Dematté
 • Opening: 16:00 / 23.04.2011
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 24.04.2011 - 27.05.2011
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • LOST HORIZON
 • Artist: Xu Zhe
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 16:00 / 15.01.2011
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 16.01.2011 – 22.04.2011 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • STALKER
 • Artist: Li Dongyuan
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 18:00 / 17.10.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 18.10.2010 – 03.12.2010 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • PSYCHOLOGICAL SCENERY
 • Artist: Sylvie Denet
 • Critic: Fan Lin
 • Opening: 16:00 / 07.08.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 08.08.2010 – 10.09.2010 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • WEDNESDAY GIFTS
 • Artist: Pan Tao
 • Critic: Monica Dematté
 • Opening: 16:00 / 29.05.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 30.05.2010 – 02.07.2010 Dialy
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • EVERYDAY LIFE
 • Artist: Cao Yingbin
 • Critic: Huang Bin
 • Opening: 16:00 / 03.20.2010
 • Duration: 10:00 – 18:00 / 21.03.2010 – 23.04.2010 Daily
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China
 • TRUE TO ONESELF
 • Artist: Wang Zhongjie
 • Critic: Curator: Monica Dematté
 • Opening: 16:00 / 12.19.2009
 • Duration: 10:00 - 18:00 / 12.20.2009 - 01.22.2009
 • Address: ANART. 2F, Bldg.13, 50 Moganshan Rd., Shanghai, China