Jing Yibing

 

1975  Born in Zhengzhou, Henan

2002  BA, Sculpture Department, China Academy of Art

2005  MA, Sculpture Department, China Academy of Art  

Now  Lives in Hangzhou